Jaringan

Dr. M. Adlin Sila, MA

Peneliti

Peneliti Utama Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama.

M. Hasan Anshori, Ph.D

Peneliti

Direktur Program dan Riset, The Habibie Center

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

Peneliti

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

 

 

Dr. Usep Abdul Matin, MA

Peneliti

Sekretaris Program Studi Doktor Pengkajian Islam

 

Dr. JM Muslimin  

Peneliti

Ketua Program Magister SPs UIN Jakarta

Dr. Jejen Musfah, MA

Peneliti

Dosen dan Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Jakarta

Dr. Ida Rosida, M.Hum

Peneliti

Dosin Universitas Islam Negeri Jakarta

Dr. Abdul Wahid

Peneliti

Dosen Universitas Islam Negeri Jakarta

​​​​​​

Tanenji, MA

Peneliti

Pellentesque dictumst nibh nulla dui at urna leo wisi dui

Ahmad Gaus AF, M.Si

Peneliti

Pellentesque dictumst nibh nulla dui at urna leo wisi dui

Moh. Nabil, M.Fil 

Peneliti

Pellentesque dictumst nibh nulla dui at urna leo wisi dui

M. Afthon Lubbi, M.Kom

Peneliti

Pellentesque dictumst nibh nulla dui at urna leo wisi dui